Serveis Auxiliars

El grup SP4 ofereix serveis, en els quals es realitzen una o diverses funcions:

  • Consergeria i recepció
  • Telefonistes
  • Secretàries
  • Hostesses
  • Atenció al client
  • I qualsevol servei professional que demani el client

Tot el personal de SP4 aquesta meticulosament format i instruït per desenvolupar les tasques professionals que tinguin assignat en les seves comeses.

El client es desocupa de la gestió administrativa del personal propi: selecció, formació, contractació, suplències de vacances, baixes laborals, tot assumit amb responsabilitat de SP4.

El personal és sotmès contínuament i sistemàticament controls pels supervisors i inspectors amb l'objectiu d'optimitzar el servei, tenir cura de la imatge i arribar als nivells de "qualitat" que ens avalen.